TALLER-ESCOLA DE REST.D´ART ISABEL BONET

Som un taller dedicat a la restauració i conservació de tot tipus de material, cada element s’estudia amb detall i se li aplica el tractament adecuat, amb un criteri ètic i sentit comú.
Els nostres mobles, quadres, escultures, documents i tot tipus de peces tenen per nosaltres un valor sentimental o econòmic, són part de la nostra vida, a elles com a nosaltres si els hi fem una bona conservació dificilment sel’s hi haurà d’aplicar una restauració.
Les nostres classes son didàctiques, pràctiques i amenes. La nostra manera de transmetre coneixements a creat escola, es lliberal i gens acadèmica però si educativa i amena, els nostres alumnes acaben dominant diferens tècniques en tots els camps, tant en restauració, Belles Arts, pintura decorativa o ceràmica.

Ens trobareu a:
c/Sant Quirze,55 1er.         Sabadell

correu electrònic; restauracioisabelbonet@ hotmail.com
facebook: isabel bonet / taller-escola de rest. d’art…
blog; restauraciosabadell.blogspot.com
telf: 627 00 00 21                                      

                                                      Isabel Bonet i Ariadna Benavides.

NOUS CURSOS MONOGRÀFICS

Us presentem els nous cursos monogràfics que farem al taller, si esteu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a;

 Telf· 627 00 00 21
email; restauracioisabelbonet@hotmail.com

o directament al taller; C/ Sant Quirze, 55 1er de Sabadell.

TALLERS DE RESTAURACIÓ ARQUEOLÒGICA

Taller de restauració arqueològica d’una peça de ceràmica
Taller de quatre hores de durada, repartit en dues sessions de dues hores.
Primera sessió: el.laboració i decoració d’una peça de ceràmica, simulació d’una excavació
Segona sessió: excavar restes de la peça, resturació de la mateixa, visita al Museu d’Hª de Sabadell.

Preu del taller 80€ (material inclòs)
Dimarts de 18:00 a 20:00

Taller de restauració arqueològica de peces de metall
Taller de tres hores de durada, repartit en dues sessions d’una i dues hores respectivament.
Primera sessió: preparació d’una excavació
Segona sessió: excava restes de la peça, resturació de la mateixa, visita al Museu d’Hª de Sabadell.

Preu del taller; 80€ (material inclòs)
Dimarts de 18:00 a 20:00


TALLERS DE PINTURA DECORATIVA
Taller d’estarcit
Una sessió dues hores de durada; explicació i aprenentagtede la tècnica originaria d’estarcit
Preu: 50€ (material inclòs)
Dilluns matí de 10:00 a 12:00
dijous de 18:00 a 21:00


Taller de Xapat
Una sessió de dues hores de durada; explicació i aprenentatge de la tècnica del xapat.
Preu; 50€ (material inclòs)
Dilluns matí de 10:00 a 12:00
dijous de 18:00 a 21:00


Taller de decapat
Una sessió de dues hores de durada; explicació i aprenentatge de la tècnica del decapat
Preu; 50€ (material inclòs)
Dilluns matí de 10:00 a 12:00
dijous de 18:00 a 21:00


Taller de Trompe l'oeil
Una sessió de dues hores de durada; explicació i aprenentatge de la tècnica del Trompe l'oeil
Preu; 50€ (material inclòs)
Dilluns matí de 10:00 a 12:00
dijous de 18:00 a 21:00


Pirogravat
Una sessió de dues hores de durada; explicació i aprenentatge de la tècnica del pirogravat
Preu; 50€ (material inclòs)
Dilluns matí de 10:00 a 12:00
dijous de 18:00 a 21:00


TALLERS DE PINTURA MURAL

Dues sessions de una hora i mitja cadascuna;
Objectiu; conèixer i aprendre la tècnica que utilitzava DaVinci per fer les seves pintures mural (capella sixtina per exemple).
Preu; 60 € (material inclòs)
dijous de 18:00 a 19:30


TALLERS DE CERÀMICA

Taller d’iniciació al torn
Taller de dues sessions de d’una hora; coneixement i aprenentage bàsic de com és fa una peça en torn. Decoració de la mateixa. Un cop acabada se l’emporten a casa.
Preu; 30€ (material inclòs)
Dilluns de 10:00 a 11:00 o de 18:00 a 19:00 o
divendres de 17:00 a 18:00

Taller de planxa
Taller de dues sessions d’una hora de durada; coneixement i el•laboració d’una peça de ceràmica en planxa. Decoració de la mateixa.
Preu; 30€ (material inclòs)
Dilluns de 10:00 a 11:00 o de 18:00 a 19:00 o
divendres de 17:00 a 18:00.

Taller de rajoles
Dues sessions d’una hora i mitja de durada; ruta històrica pel centre de sabadell on coneixerem i veurem diferents edificis decorats amb rajoles i els seus estils. El•laboració d’una rajola segons decoració escollida.
Preu; 50€ (material inclòs)
Dilluns de 10:00 a 11:30 o dimarts o dijous de 18:00 a 19:30.

Taller de trencadís
Taller de dos sessions de dues hores de durada. El•laborcaió d’un petit mural amb la tècnica del trencadís, que utilitzava Gaudí en els seus edificis modernistes.
Preu; 80€ (material inclòs)
Dilluns matí de 10:00 a 12:00 o dimarts de 18:00 a 20:00

FEINES VARIES

Els mesos de Desembre i Gener al taller ens han arribat varies feines de restauració, de pintura, mobles, vidre, ... aquí us deixem unes imatges d'una de les feines fetes!


     Abans ...                                         DesprésEn aquest quadre hem fet una neteja cromàtica a fons, el resultat final salta a la vista!
VIDRE
FIGURA DE VIDRE DE MURANO.

PEDRATEULA DEL S.XVI.
DAURATS.
RESTAURACIÓ D´ORNAMENTS DE TALLA DAURATS AMB PÀ D´OR.

Aquetes petites talles formen part d´uns mobles de principis del s. XX.

Per desgast del temps l´or anat desapareixent i també la capa de preparació.

Alguna peça presentava atacs xilòfacs, es van desinfectar, vare´m consolidar

les parts bones i reintegrare´m totes les llacunes amb estuc i pà d´or.

RESTAURACIÓ CARTRÒ PEDRA
REASTAURACIÓ DE TITELLES S.XVIII.

Cartrò pedra molt mal més per el pás del temps.

Reintegració de material i cromàtica amb un criteri il.lusionista.

La restauració d´aquets titelles va ser laboriosa i complicada per

la fragilitat del suport.

RESTAURACIÓ DE PAPER I CARTRÓ PEDRA.


Resaturació de una Biblia.

Desparasitació, neteja tant mecànica com química, consolidació de suport i montatge.

CURSOS DE TAPISSERIA TRADICIONAL

Cursos de tapisseria tradicional; singles, lligat de molles i tot tipus de material addient tant per tapissar de nou com restauració del material antic.

Conduït per el mestre artesà Santi Pons.RESTAURACIÓ DE TAULA DE RETAULE, S. XVI

Aquesta restauració està feta amb un criteri museístic. Consolidació del suport i desinfecció d'atacs xilófacs. Neteja de la cromàtica i vernissos.
PINTURA MURAL ERMITA DE LA MUSARRA

Ermita de La Musarra, Monistrol de Calders - Mura.

Pintura mural sobre paret enguixada inspirada en les pintures romàniques d'Esterri d'Àneu i Sta. Maria de Taüll.
EL PERQUÈ DE LA RESTAURACIÓ I LA CONSERVACIÓ

Sovint tenim a casa obres que hem heretat, adquirit o rebut com a obsequi, i que amb independència del gust personal, o de si encaixen o no en l’entorn, per a nosaltres tenen un valors sentimental o econòmic important, però les deixem al lloc que creiem adient i oblidem que necessiten un manteniment.

Hem de tenir en compte que tota obra pictòrica, escultòrica, o de fusta, és una peça viva.
Sí, viva en el sentit que està formada per elements orgànics, i com a ésser viu, pateix la degradació pròpia del pas del temps, i les agressions ambientals com la pols, el fum, els greixos, insectes, aerosols, ambientadors, canvis de temperatura, etc, fins al punt en que s’oxiden els components de l’obra, els productes es tornen rancis, la peça sembla esdevè sense vida, i cada cop s’allunya més de l’original.

Capítol a part mereixen les agressions fetes per la nostra pròpia mà que, amb la millor i profana bona voluntat , s’atreveix a intervenir en l’obra per tal de “millorar-la”... el més emprat és una bona capa de vernís... i els cops i estrips que es produeixen accidentalment.

Totes les obres, sense excepció, necessiten un manteniment adequat.

Elements comuns com la neteja, o d'específics, com el retensat del suport en cas de la pintura, o el tractament dels atacs xilòfags (el corc és el més comú, però no l’únic) en cas de la fusta, a part de les actuacions de restauració i reintegració quan siguin necessaris, ens permetran gaudir més de l’obra, conservant-ne el seu valor artístic.

La nostra tasca és fer-ne el manteniment adequat i, si és convenient, restaurar i reintegrar d’acord amb principis ètics i deontològics professionals, per tal de salvaguardar i recuperar bens culturals i patrimoni artístic, tant públic com privat

És per això que us convidem a visitar el nostre taller, sereu ben vinguts, i atesos personalment per tal d’ampliar la vostra informació, els matins de dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, i cada dia de 4 a 8 de la tarda.Isabel.Exemple d'un abans i un desprès en la restauració pictòrica
Abans i desprès en la restauració de mobiliari; antic banc de treball de joier, propietats de la família Xercavins (Sabadell); moble de treball de la primera meitat del s. XX; tractament realitzat: restitució dels acavats originals del banc, eliminant pintures i vernissos posteriors, tractament específic de l a fusta per a la reparació d'atacs per àcid; reparació d'algunes de les potes i zones de vora del banc on la fusta es presentava degradada