EL PERQUÈ DE LA RESTAURACIÓ I LA CONSERVACIÓ

Sovint tenim a casa obres que hem heretat, adquirit o rebut com a obsequi, i que amb independència del gust personal, o de si encaixen o no en l’entorn, per a nosaltres tenen un valors sentimental o econòmic important, però les deixem al lloc que creiem adient i oblidem que necessiten un manteniment.

Hem de tenir en compte que tota obra pictòrica, escultòrica, o de fusta, és una peça viva.
Sí, viva en el sentit que està formada per elements orgànics, i com a ésser viu, pateix la degradació pròpia del pas del temps, i les agressions ambientals com la pols, el fum, els greixos, insectes, aerosols, ambientadors, canvis de temperatura, etc, fins al punt en que s’oxiden els components de l’obra, els productes es tornen rancis, la peça sembla esdevè sense vida, i cada cop s’allunya més de l’original.

Capítol a part mereixen les agressions fetes per la nostra pròpia mà que, amb la millor i profana bona voluntat , s’atreveix a intervenir en l’obra per tal de “millorar-la”... el més emprat és una bona capa de vernís... i els cops i estrips que es produeixen accidentalment.

Totes les obres, sense excepció, necessiten un manteniment adequat.

Elements comuns com la neteja, o d'específics, com el retensat del suport en cas de la pintura, o el tractament dels atacs xilòfags (el corc és el més comú, però no l’únic) en cas de la fusta, a part de les actuacions de restauració i reintegració quan siguin necessaris, ens permetran gaudir més de l’obra, conservant-ne el seu valor artístic.

La nostra tasca és fer-ne el manteniment adequat i, si és convenient, restaurar i reintegrar d’acord amb principis ètics i deontològics professionals, per tal de salvaguardar i recuperar bens culturals i patrimoni artístic, tant públic com privat

És per això que us convidem a visitar el nostre taller, sereu ben vinguts, i atesos personalment per tal d’ampliar la vostra informació, els matins de dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, i cada dia de 4 a 8 de la tarda.Isabel.Exemple d'un abans i un desprès en la restauració pictòrica
Abans i desprès en la restauració de mobiliari; antic banc de treball de joier, propietats de la família Xercavins (Sabadell); moble de treball de la primera meitat del s. XX; tractament realitzat: restitució dels acavats originals del banc, eliminant pintures i vernissos posteriors, tractament específic de l a fusta per a la reparació d'atacs per àcid; reparació d'algunes de les potes i zones de vora del banc on la fusta es presentava degradada