RESTAURACIÓ DE PAPER I CARTRÓ PEDRA.


Resaturació de una Biblia.

Desparasitació, neteja tant mecànica com química, consolidació de suport i montatge.