RESTAURACIÓ CARTRÒ PEDRA
REASTAURACIÓ DE TITELLES S.XVIII.

Cartrò pedra molt mal més per el pás del temps.

Reintegració de material i cromàtica amb un criteri il.lusionista.

La restauració d´aquets titelles va ser laboriosa i complicada per

la fragilitat del suport.