VIDRE
FIGURA DE VIDRE DE MURANO.

PEDRATEULA DEL S.XVI.
DAURATS.
RESTAURACIÓ D´ORNAMENTS DE TALLA DAURATS AMB PÀ D´OR.

Aquetes petites talles formen part d´uns mobles de principis del s. XX.

Per desgast del temps l´or anat desapareixent i també la capa de preparació.

Alguna peça presentava atacs xilòfacs, es van desinfectar, vare´m consolidar

les parts bones i reintegrare´m totes les llacunes amb estuc i pà d´or.

RESTAURACIÓ CARTRÒ PEDRA
REASTAURACIÓ DE TITELLES S.XVIII.

Cartrò pedra molt mal més per el pás del temps.

Reintegració de material i cromàtica amb un criteri il.lusionista.

La restauració d´aquets titelles va ser laboriosa i complicada per

la fragilitat del suport.

RESTAURACIÓ DE PAPER I CARTRÓ PEDRA.


Resaturació de una Biblia.

Desparasitació, neteja tant mecànica com química, consolidació de suport i montatge.

CURSOS DE TAPISSERIA TRADICIONAL

Cursos de tapisseria tradicional; singles, lligat de molles i tot tipus de material addient tant per tapissar de nou com restauració del material antic.

Conduït per el mestre artesà Santi Pons.RESTAURACIÓ DE TAULA DE RETAULE, S. XVI

Aquesta restauració està feta amb un criteri museístic. Consolidació del suport i desinfecció d'atacs xilófacs. Neteja de la cromàtica i vernissos.